STYLE BOOK 20

Arrange Layer Short

 

 アレンジレイヤーショート

ポイントで毛先に動きをつけた遊ばせショート

ravissant ラヴィッサン

〒750 0014 山口県下関市岬之町9-14

☎ 083 228 1313

✉ ravissant@joy.ocn.ne.jp